Samþætting gagna milli kerfa er mikilvægt skref í átt að stafrænu umhverfi.

Það er einfalt með Talend.

Með Talend færðu tilbúnar tengingar á móti öllum helstu kerfum og gagnalindum sem einfaldar samþættingu gagna.

Hvað er Talend?

Talend er sannkölluð „kerfissvíta“ sem auðveldar hönnun á gagnageymslum þar sem upprunakerfi geta verið mörg t.d. ERP kerfi, IoT, vefsíður og skjöl.

Samþætting gagna er mikilvæg til þess að gögn fyrirtækisins nýtist stjórnendum og starfsmönnum til að öðlast betri yfirsýn yfir þær upplýsingar sem fyrirtækið/stofnunin kann að búa yfir. Talend hefur t.a.m. tilbúnar tengingar á móti fjöldanum öllum af kerfum (source), sem hægt er að nýta við þróunina.  Helstu kerfishlutir Talend eru: samansafn (collect), stjórnun (govern), síun/aðlaganir (transform) og að lokum dreifing gagna (share).

Talend Cloud

Talend Cloud er vefhugbúnaðarvöndull þar sem búið er að safna saman helstu samþættingarverkfærum sem finna má í Talend Studio.

Data Integration:

Öflugt samþættingartól þar sem hægt er ná allt að tíu sinnum meiri afköstum við smíði gagnaflutninga miðað við hefðbundinn innslátt.

Big Data Integration:

Með því að nota kerfishluta sem taka á móti straumum er hægt að nýta upplýsingar í rauntíma sem koma frá tækjum sem senda frá sér þess háttar upplýsingar. Með auðveldum hætti er hægt að tengja gervigreind (machine learning) við gagnastraumana þar sem reiknirit geta greint gögnin og skilað frá sér niðurstöðum.

Cloud API Service:

Smíði skelja fyrir önnur kerfi til þess að eiga samskipti við. Með því sparast tími sem annars færi í að útbúa þessar skeljar í öðrum forritunartólum.

Data Catalog:

Vörulisti yfir þau gögn sem við erum að vinna með. Vensl taflna, lýsingar og upplýsingar um eigindi taflna og skjala í gagnasafninu. Kerfið getur skilað greinargerð á því formi sem óskað er eftir, þar sem þessir þættir eru tíundaðir.

Master Data Management:

Allt á einum stað og aðeins ein útgáfa af gögnunum (single „version of the truth“). Hér gildir einu  hvort um ræðir upplýsingar úr grunnkerfum, gögn frá viðskiptatengslakerfum, SharePoint eða Lotus Notes, það er að segja frá öllum kerfum fyrirtækisins.

Data Quality:

Upplýsingar um gæði gagna og hvernig þau þróast yfir tíma. Hér er vandlega skoðað hvort t.a.m. vanti skráningar á gögnum í ERP kerfinu eða hvort verið sé að skrá rangar upplýsingar í upplýsingakerfin.

Data Preparation:

Betri nálgun á því hvernig kerfisstjórar og neytendur upplýsinganna geta unnið saman að því að ná fram betri upplýsingum án þess að mikið álag myndist á kerfisstjóra. Þarfir notandans eru að hluta til uppfylltar með sjálfsafgreiðslu viðskiptagreindarhugmyndafræði (self-service bi).

TALEND ER EITT AF FÁUM SAMÞÆTTINGARTÓLUM SEM GETUR TENGST MÖRGUM ÓLÍKUM GAGNAGRUNNUM Í EINU

MARGIR GAGNAGRUNNAR Í EINU

 

Talend er eitt af fáum samþættingartólum sem getur tengst mörgum ólíkum gagnagrunnum í einu. Sem dæmi um gangagrunnstengingar eru tengingar við AX, NAV, Oracle grunna, Azure (Microsoft SQL í skýinu), IOT, Salesforce, Dynamics CRM, Dynamics Sharepoint, Big Data, samfélagsmiðla vefsíður eins og Twitter og Facebook, Onedrive og Dropbox, eða ríflega 900 möguleikar á tenginum alls.

Talend svítan hefur kerfishluta sem tengst geta gagnaskýjum og þannig er hægt að hafa yfrsýn yfir keyrslur verkefna frá skýþjónustu Talend.

Talend ræður við fjölda endakerfa fyrir þróun, prófanir og í raun kerfi vöruhúss.  Alla forritunarkóða, sem verða til við verkefnin, er hægt að tengja við GitHub og fá þannig virkni við önnur ólík verkefna. Fjölnotenda kerfi er því stutt af Talend, þar sem margir hönnuðir geta verið að vinna samtímis í einu og sama verkefninu.

Talend Studio

Talend Studio er hugbúnaðarvöndull (open source) þar sem verkefnin eru hönnuð í Java og getur því keyrt á ólíkum stýrikerfum. Notendur eru því ekki bundnir við eitt stýrikerfi heldur geta hannað verkefnið í því stýrikerfi sem þeir eru vanir og kjósa að nota.

Samfélag notenda í Taland er stórt og þar hafa margir búið til íhluti sem hafa hentað og nýst á milli hönnuða. Þannig getur sparast umtalsverður tími fyrir hönnuði ef verkefnið krefst mikilla sérbreytinga/forritunar vegna samþættingar sem alla jafna fylgja ekki með Talend Studio.

Bóka ráðgjöf

Nafn*

Netfang*

Sími

Fyrirtæki